นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเอาไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้บางชนิดบนเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมี และเว็บไซต์นี้จะไม่สามารถทำงานได้ตามที่คาดหวังเอาไว้หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ชนิดต่างๆ และประโยชน์ของคุกกี้เหล่านี้ กรุณาดูนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา

การใช้เว็บไซต์นี้หมายความว่า ท่านได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้บนอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ โดยเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา เว้นแต่ในกรณีที่ท่านปิดการทำงานของคุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยบริษัทซาโนฟี่-อเวนติส (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา”) ได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบข้อมูลจากหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น

1. คุกกี้ คืออะไร?


คุกกี้เป็นแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บเอาไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของท่าน โดยการร้องขอไปยังเบราเซอร์ของท่านจากเว็บไซต์เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์นี้สามารถ “จดจำ” การกระทำหรือความชอบส่วนตัวของท่านเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เบราเซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ใช้คุกกี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถกำหนดให้เบราเซอร์ของผู้ใช้ปฏิเสธการใช้หรือนำคุกกี้ออกได้หากผู้ใช้ต้องการ

คุกกี้บางชนิดจะถูกลบทิ้งไปเมื่อท่านปิดเบราเซอร์ของท่าน โดยเรียกคุกกี้ชนิดนี้ว่าคุกกี้บันทึกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบนหน้าเว็บ หรือเซสชั่นคุกกี้ (session cookies) คุกกี้อื่นๆ จะยังคงอยู่บนอุปกรณ์ของท่านจนกว่าจะหมดอายุลง หรือจนกว่าท่านจะลบออกไปจากแคช (cache) ของท่าน โดยเรียกคุกกี้เหล่านี้ว่าคุกกี้ถาวร (permanent cookies) และช่วยให้สามารถเรียกคืนข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้ของท่านเมื่อท่านย้อนกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อีกครั้งหนึ่ง

คุกกี้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้งานและผู้ใช้เว็บไซต์เอาไว้เป็นการชั่วคราวได้

คุกกี้บางชนิดเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถใช้เว็บไซต์ ส่วนคุกกี้ชนิดอื่นๆ ช่วยให้สามารถทำการปรับแต่งและปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเนื้อหาที่ถูกแสดง, การเก็บข้อมูลความชอบส่วนตัวของผู้ใช้ หรือการติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ และทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์มีความปลอดภัย

2. เรามีวิธีใช้คุกกี้กันอย่างไร


เราอาจมีการใช้คุกกี้ชนิดต่างๆ ต่อไปนี้บนเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”):
  • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างแท้จริง คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถดำเนินงานและให้บริการเว็บไซต์นี้ ซึ่งประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าไปในบริเวณที่มีความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (analytical/performance cookies) คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้ชนิดถาวร (ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “คุกกี้ – คืออะไร?” ข้างต้น) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และดูว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าไปชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้อย่างไรบ้างในขณะที่พวกเขากำลังใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้เพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงต่อไป ตัวอย่างเช่น โดยการทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะพบสิ่งที่ผู้ใช้กำลังค้นหาได้อย่างสะดวกง่ายดาย เนื่องจาก Google ได้เริ่มให้บริการเทคโนโลยีการวิเคราะห์ของตนเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ ดังนั้น เว็บไซต์เกือบทั้งหมดก็จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีบริการที่ต้องจ่ายเงินให้กับบริการที่เป็นคู่แข่งของ Google ด้วยก็ตาม คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (analytical cookies) อาจจะเป็นคุกกี้ชนิดที่พบได้มากที่สุดซึ่งมีการใช้งานกันทุกวันนี้
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (functionality cookies) คุกกี้ดังกล่าวนี้จะจดจำความชอบส่วนตัวของท่าน (ตัวอย่างเช่น การเลือกภาษาของท่าน)

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้แต่ละชนิดที่เราใช้ และวัตถุประสงค์ที่เราใช้คุกกี้ดังกล่าวได้ในหัวข้อ “คุกกี้ชนิดต่างๆ ที่เราใช้กัน” ด้านล่างนี้

ทั้งนี้โปรดทราบว่าลิงก์หรือโฆษณาของบุคคลที่สามซึ่งอยู่บนเว็บไซต์นี้ก็อาจมีการใช้คุกกี้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามได้ ท่านอาจได้รับคุกกี้เหล่านี้โดยการคลิกที่ลิงก์ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโฆษณาของบุคคลที่สาม เราไม่ได้ควบคุมและกำกับดูแลการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลโดยบุคคลที่สามเหล่านี้ และคุกกี้จากบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

บนเว็บไซต์ของเรา เราและผู้ให้บริการของเราจะใช้คุกกี้ถาวร (permanent cookies) เมื่อท่านเปิดดูเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับโดยปริยายว่าเราจะติดตั้งคุกกี้ลงบนเบราเซอร์ของท่าน

หากท่านไม่ประสงค์จะให้เว็บไซต์ของเราติดตั้งคุกกี้ลงบนเบราเซอร์ของท่าน ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าคุกกี้ หรือโดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน ในกรณีดังกล่าวนี้ หน้าบางหน้าบนเว็บไซต์นี้อาจจะทำงานโดยไม่ราบรื่นนัก

3. คุกกี้ชนิดต่างๆ ที่เราใช้กัน


เว็บไซต์นี้จะใช้คุกกี้ชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ คุกกี้เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์นี้ ดังนั้นจึงทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมขึ้น

คุกกี้
วัตถุประสงค์
__cfduid
Cloudflare (คลาวด์แฟลร์): ถูกนำมาใช้เพื่อระบุผู้รับบริการแต่ละรายที่ใช้ IP แอดเดรสร่วมหนึ่งหมายเลข และนำการตั้งค่าความปลอดภัยมาใช้สำหรับผู้รับบริการเป็นแต่ละรายไป
__utma
Google Analytics: มีหน้าที่จัดเก็บจำนวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมแต่ละราย), เวลาที่เข้าเยี่ยมชมครั้งแรก, การเข้าเยี่ยมชมครั้งก่อนหน้านี้ และการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้
__utmb
Google Analytics: ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบแบบคร่าวๆ ว่าผู้เข้าเยี่ยมชมออกจากเว็บไซต์รวดเร็วขนาดไหน: เวลาที่การเข้าเยี่ยมชมเริ่มต้นขึ้น และเวลาที่สิ้นสุดแบบคร่าวๆ
__utmc
Google Analytics: ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบแบบคร่าวๆ ว่าผู้เข้าเยี่ยมชมออกจากเว็บไซต์รวดเร็วขนาดไหน: เวลาที่การเข้าเยี่ยมชมเริ่มต้นขึ้น และเวลาที่สิ้นสุดแบบคร่าวๆ
__utmt
Google Analytics: ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบแบบคร่าวๆ ว่าผู้เข้าเยี่ยมชมออกจากเว็บไซต์รวดเร็วขนาดไหน: เวลาที่การเข้าเยี่ยมชมเริ่มต้นขึ้น และเวลาที่สิ้นสุดแบบคร่าวๆ
__utmz
Google Analytics: จะบันทึกว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มาจากเสิร์ชเอนจิน (และถ้าหากเป็นเช่นนั้น คำสำคัญที่ใช้ในการค้นหาคืออะไร), ลิงก์ หรือจากการไม่ใช้หน้าก่อนหน้า (เช่น บุ๊คมาร์ค [bookmark])

4. จะต้องทำอย่างไร หากท่านไม่ต้องการให้มีการกำหนดการทำงานของคุกกี้


บางคนจะรู้สึกว่าแนวคิดที่จะให้เว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของพวกเขานั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่บุกรุกความเป็นส่วนตัวไปสักหน่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อข้อมูลดังกล่าวนี้ถูกจัดเก็บและถูกใช้โดยบุคคลที่สาม โดยที่พวกเขาไม่ทราบ ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปการใช้คุกกี้จะไม่มีอันตรายใดๆ แต่ถึงกระนั้น ในบางกรณีท่านก็อาจไม่ต้องการเห็นโฆษณาซึ่งมุ่งเป้ามาที่ความสนใจในเรื่องต่างๆ ของท่าน (ถึงแม้ว่าจะไม่มีการใช้คุกกี้ชนิดดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ก็ตามที)

หากท่านต้องการ ท่านสามารถบล็อกคุกกี้เหล่านี้ได้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าที่อยู่ในเว็บเบราเซอร์ของท่าน ซึ่งอนุญาตให้ท่านสามารถปฏิเสธการตั้งค่าของคุกกี้ทุกชนิดหรือบางชนิด หรือลบทิ้งคุกกี้ซึ่งได้รับการตั้งค่าเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นกัน หัวข้อ “ความช่วยเหลือ (help)” ของเบราเซอร์ของท่านจะบอกท่านว่าเกี่ยวกับวิธีการในการทำให้เบราเซอร์ของท่านไม่ยอมรับคุกกี้ เราได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการในการบริหารจัดการคุกกี้บนเบราเซอร์ยอดนิยมชนิดต่างๆ เอาไว้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการการตั้งค่าคุกกี้” ด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า หากท่านใช้การตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านเพื่อบล็อกคุกกี้ทุกชนิด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต้องมี) ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ท่านสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านให้ยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด, ให้มีการแจ้งท่านเมื่อมีการนำคุกกี้ออกมาใช้, เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคุกกี้, ระยะเวลา และเนื้อหา และเพื่อลบทิ้งคุกกี้ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถพิมพ์คำว่า “คุกกี้ (cookies)” ลงในหัวข้อความช่วยเหลือ (help) ของเบราเซอร์ของท่าน เพื่อเข้าไปยังคำแนะนำในการตั้งค่าการใช้งาน (setup instructions) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุกกี้บนเบราเซอร์ของอุปกรณ์พกพาของท่าน ท่านจำเป็นต้องศึกษาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีตรวจสอบว่ามีคุกกี้ชนิดใดบ้างที่ได้ถูกตั้งค่าเอาไว้ และวิธีการในการจัดการและลบคุกกี้เหล่านี้ ให้ท่านเข้าไปที่ www.allaboutcookies.org.

5. การบริหารจัดการการตั้งค่าคุกกี้


หากท่านต้องการทราบวิธีการในการบริหารจัดการคุกกี้บนเบราเซอร์ยอดนิยมต่างๆ ท่านสามารถเข้าไปที่:
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

หากท่านต้องการทราบวิธีการในการบริหารจัดการคุกกี้บนเบราเซอร์ชนิดอื่นๆ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเบราเซอร์เหล่านั้นได้

หากท่านต้องการเลือกออกจากการถูกติดตามโดย Google Analytics ในเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งหมด ให้ท่านเข้าไปที่ tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies Policy

This site uses cookies to store information on your computer. Some cookies on this site are essential and the site won't work as expected without them. To learn more about cookies and their benefits, please view our Cookie Policy.

By using the website, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our Cookie Policy unless you have disabled them.

This Cookie Policy may be amended by sanofi-aventis (Thailand) Ltd. (“we” or “us”) at any time. Please check this page periodically to inform yourself of any changes.

1. Cookies - what are they?


A cookie is a small data file stored on your computer or mobile device at the request to your browser from a website when you visit this website. The cookie allows the website to "remember" your actions or preference for a certain period of time.

Most browsers allow cookies. However, users can set their browsers to refuse or remove them, if they wish.

Some cookies are deleted when you close your browser. They are known as session cookies. Others remain on your device until they expire or until you delete them from your cache. They are called permanent cookies and enable certain information about your use to be recalled when you return to the website.

A cookie can temporarily store anonymous information about the use and users of a website.

Some cookies are required in order to use a website, others allow customization and optimization of the displayed content, the collection of user preferences or the monitoring of the website's audience, website errors and the securing of its access.

2. How we use cookies


We may use the following types of cookies on this website (the “Site"):
  • Strictly necessary cookies. These are cookies that are required for the operation of this Site. They include, for example, cookies that enable you to log into secure areas of the Site.
  • Analytical/performance cookies. These are a type of persistent cookie (as explained in the "Cookies – what are they?" section above). They allow us to recognise and count the number of visitors and to see how visitors move around the Site when they are using it. This helps us to understand what people do and don't like about the Site so it can be improved, for example by ensuring that users are finding what they are looking for easily. Since Google started providing its own analytics technology free of charge to website owners, almost all websites use some form of it - although there are also paid-for services available to rival Google's service. Analytical cookies are probably the most common form of cookies in use today.
  • Functionality cookies. These remember your preferences (for example, your language preferences).

You can find more information about the individual cookies we use and the purposes for which we use them in the "Cookies we use" section below.

Please note, third party links or advertising on this Site may also use cookies, over which we have no control; you may receive these cookies by clicking on the link to the third party site or advertising. We do not control the collection or use of information by these third parties and these third party cookies are not subject to our Privacy Policy.

On our website, we and our service providers use permanent cookies. When browsing the Site, you accept by default that we will install cookies on your browser.

If you do not want our website to install cookies on your browser, you can disable cookies on the cookie settings page or by modifying your browser settings. In this case, certain pages of the website may not function properly.

3. Cookies we use


This Site uses the following cookies. These cookies help to improve the performance of this site, providing a better user experience.

Cookie Name
Purpose
__cfduid
Cloudflare: used to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis
__utma
Google Analytics: stores the amount of visits (for each visitor), the time of the first visit, the previous visit, and the current visit
__utmb
Google Analytics: used to check approximately how fast people leave: when a visit starts, and approximately ends
__utmc
Google Analytics: used to check approximately how fast people leave: when a visit starts, and approximately ends
__utmt
Google Analytics: used to check approximately how fast people leave: when a visit starts, and approximately ends
__utmz
Google Analytics: records whether the visitor came from a search engine (and if so, the search keyword used), a link, or from no previous page (e.g. a bookmark)

4. What to do if you don't want cookies to be set


Some people find the idea of a website storing information on their computer or mobile device a bit intrusive, particularly when this information is stored and used by a third party without them knowing. Although this is generally quite harmless, you may not, for example, want to see advertising that has been targeted to your interests (although no such cookies are used on this Site).

allows you to refuse the setting of all or some cookies, or to delete cookies that have already been set. The "help" section of your browser will tell you how to prevent your browser from accepting cookies. We have included further details on how to manage cookies on popular browsers in the “Managing cookie settings" section below. However, please note, if you use your browser settings to block all cookies (including essential cookies), you may not be able to access all or parts of this site.

You can set your browser to accept or reject all cookies, to be notified when a cookie is issued, to check its validity, duration and content and to periodically delete cookies.

You can also type "cookies” in your browser's help section to access the setup instructions. For information about how to manage cookies on the browser of your mobile device, you will need to consult the device manual.

To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set, and how to manage and delete them, visit www.allaboutcookies.org.

5. Managing cookie settings


To find out how to manage cookies on popular browsers, visit:
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

To find out how to manage cookies on other browsers, visit the browser developer's website.

To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites, visit tools.google.com/dlpage/gaoptout