บทเรียนที่มีอยู่

การเริ่มใช้อินซูลิน

อินซูลินเป็นกุญแจสำคัญในการนำน้ำตาลเข้าไปใช้ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง แพทย์จะเริ่มการรักษาด้วยอินซูลินในผู้เป็นเบาหวานที่มีภาวะขาดอินซูลิน

ความสำคัญของอินซูลิน

อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตมาจากเบต้าเซลล์ในตับอ่อน เพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อภาวะขาดอินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงผิดปกติ เรียกภาวะนี้ว่า “โรคเบาหวาน”

ชนิดของอินซูลิน

ร่างกายจะหลั่งอินซูลินตลอดเวลา เป็นอินซูลินพื้นฐาน เมื่อมีการรับประทานอาหารแต่ละมื้อ ตับอ่อนจะหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้น เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินไป เป็น อินซูลินคุมมื้ออาหาร

อาหารและการออกกำลังกาย สำหรับผู้เป็นเบาหวาน

การเลือกรับประทานอาหารของผู้เป็นเบาหวานนั้น ควรทานให้ครบทุกหมวดหมู่ ทานให้หลากหลายชนิดและทานในปริมาณเหมาะสม 
โดยมีข้อแนะนำ ดังนี้...

ความเข้าใจผิด และความจริงเกี่ยวกับอินซูลิน

อินซูลิน(Insulin) คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ควรทำความเข้าใจอย่างไรกับอินซูลิน


ช่วยเหลือ ค้นหาบทเรียน